is toegevoegd aan uw favorieten.

Rapport en reglement op de regeering der stad Haarlem

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

worden, en met de overigen als voren zitting nemen.

XXXI.

Vervolgens zullen uit die 30 , op gelyke wys, by boontrekking weder 12 Kiezers geloot worden; zullende de iS, die zwarte boonen getrokken hebben, zich weer buiten de Vroedfchapskamer moeten abfentceren. En zal als dan ecrlt aan de tweede 12 Kiezers door den Heer Secretaris kennis worden gegeven wie de acht perfoonen zyn, die door de eerde Kiezers op de nominatie ter vervulling der vacante Raadsplaats gebragt zyn. Waarop dezelven , zonder zich te mogen abfenteeren , terdond zullen overgaan om dc nominatie van acht te verminderen op vyf perfoonen.

XXXII.

Wyders zullen op gelyke manier weder 12 Kiezers geloot worden, die dit vyftal, 'twclk hun als vooren zal bekend gemaakt worden, terdond verminderen zullen tot een tweetal.

XXXIII.

Op het vyftal zullen niet gelyktydig gebragc mogen worden meer dan twee zulke bloedverwanten of vermaagfehapten, welke niet gelykrvdie Leden van de Vroedfchap kunnen zyn; ö H \ ter~