is toegevoegd aan uw favorieten.

Heraclyt en Democryt

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HERACLYT w DEMOCRYT. N°. 7.

SATURDAG, 14 JANUARY,I797.

Het Derde Jaar der Bataaffche Vryheid.

Nee fpé, nee metu.

Vervolg der famenspraak van Heraclyt en Democryt.

Democryt.

Ik zeide u de voorige keer broeder! dat het alzoo uitgekoomen is, als ik gedagt, en als wv gezegd hebben — (toen wy over die paskwilfchryvers fpraaken, die zulk een aanzien]yk gedeelte van de leeden der Nationaale Vergadering zoo ten toon hebben zoeken te Hellen ) ik zal u thans zeggen wat ik daar meede meende.

Heraclyt.

Wel Broeder Democryt'. wat meende gy daar meede ?

Democryt.

Ik meende daar meede , dat dit voor ons geen nieuws moeste zyn, — hebben wy nietreeds in ons eerfte nummer op pag. 6 en 7 de Nederlanders daarvoor gewaarfchuwd? hebben wy hun daar piet reeds gezegd men zal de q bes*