Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

524 ~

voor een en ondeelbaarheid, moet gehouden worden.

Het verkiezen van zyne eigene Beftuurders zoude dan een der rechten .yan den Menfch zyn, en

niet tot het recht van bezittingen behooren, en

dit zeggen zoo veele Bewooners van ééne der aanzienlykfte Keopfteeden van Nederland, die zoo zeer als iemand overtuigd moeiten zyn, welk recht bezittingen aan den Burger tot het verkiezen van

zyne Beftuurders geeven, en dit zeggen

Kooplieden, (want ik hoop toch dat 'er wel Kooplieden onder de Leden van die Sociëteit zullen ge.

vonden worden) Kooplieden, die dagelyks

gelegenheid hebben om te ondervinden dat iemand die in eenige inrichting Reedery of welke vereeniging van Menfehen het ook zyn mooge iets te zeggen hebben wil, 'er ook toe moet contribueeren. ——

' Zeg my eens, gy Rotterdamfche Leeden der Sociëteit voor een cn ondeelbaarheid! hoe zoude het U fmaaken als Heraclyt en Democryt eens zonder diploma op uwe Sociëteit kwamen, en daar pretendeerden, om meede hunne ftem te geeven tot het verkiezen van Direéteuren of CommhTarisfen van uwe Sociëteit, ik denk dat gylieden die oude Menfehen fchielyk zoudtremoveeren, (want ik geloof, dat ze buiten dat toch niet in een heel

goede

Sluiten