Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 20 >

engelfche oorlog en, de duizenden van billijke klagten onzer verarmde, beroofde en eereloos verraden kooplieden ons die niet reeds genoeg geleerd? — Gedenk nog flegts, o burgeren! aan onze rijk gelaaden oost-indifche en andere fchepen, die Willcms vloekwaardige handelwijs en de verradelijke famenfpanning van eene menigte onzer fcheeps-bevelhebberen aan het roofzugtig Al» bion ten prooië leverden! Gedenk, welk eene onfehatbaare vloot van op het kostbaarst bevragte kielen dien braaven geloofs - genooten ware in handen gevallen , had niet een eerclijke en ontfterfelijke zoutman dit verhoed! Gedenk aan St. Eirfhrius en andere onzer fchoonfte, buitenlandfche bezittingen, door de britfche roover- benden , zonder cenige moeite , afgelopen, geplonderd, en overweldigd ! Gedenk aan onze beste oorlogfchepen, moedwillig op een Haaks verzeild, of door de golven verzwolgen — alleen wijl men dit zo begeerden! — Gedenk verder aan de fchandelijke oproeren , door onze eigen krijgslieden begunfligd, en befchermd, of aangeftookt — aan dp gruwelen, in het ongelukkig 's Bosch gepleegd , op dat ik hier geene andere, bij kans even wreed geteisterde lieden van ons vaderland optelle. ■— — Gedenk tevens, ten einde ik mij wat meer tot het burgerlijk bellier bepaale, aan de fchandelijD 3 ke

Sluiten