Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 37 >

ten ftaat bevindt, voor zijn eigen onderhoul en dat van zijn gezin te zorgen — in een land, waar zo veele loffelijke inftelliugen gevonden worden, kan het voor zeker geen zins moeiëlijk zijn, zodanig eenen ook op de een of andere , niet vernederende wijze, het noodzakelijk onderhoud te doen erlangen.

Boven dien is het immers ook voor zeker billijk, dat van het zweet der nijverheid van alle onze braave landgenooten die genen in de daad gevoed worden, dien geheel het volk van Nederland met reden zijn vertrouwen moet ontzeggen, of in wien het dit voor het minst met geene mogelijkheid ftellen kan — die genen die wel ligt, ja zelfs ten uiterften waarfchijnelijk, de eerfte voorkomende gelegenheid reeds greetig zullen aangrijpen, ten einde het gehaate vloek - gefpan, waar toe zij eens behoorden, en wiens doemwaardige grondbeginfels hunne harten nog in geenen deeie hebben afgezworen, daar zij die zelfs daar tegen in hunne gefbrekken niet zelden nog fcbaamteloos en ftout laten doorftraalen — is het billijk, zeggen wij; dat men van het zweet der nijverheid van alle onze braave landgenooten voor naamelijk de zulken voedt? Is het billijk, dat dit zweet der nijverheid van Neêrlands burgerfchaar de zulken voedt, die, niet zelden met recht onkundig, zedenloos en verachtelijk, met betrekking tot hunne kruipende , llaaffche denkwijze verdienen genaamd te worden? Is het billijk , dat dit zweet der nijverheid de zulken voedt, die zelve grooten deels niet een maal Nederlands E 3 zijn,

Sluiten