is toegevoegd aan uw favorieten.

De Bataaf

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

101 5*

is wel bereidwillig , om alles voor de zaak der vrijheid op te offeren; hij wil de helft zijner bezittWn gaarne geven , doch niet , al voorens zii die de oorzaak van het verval van ons Vaderland geweest zijn , een dubbel deel zullen gegeven hebben, en geftraft zijn.

Over dit alles zullen wn m ons volgend Nommer breeder fpreken. Wij vermaanen dus onze medeburgers boven alles, om toch m hunne vergaderingen den tijd niet met beuzelingen door te brengen, maar mannelijke befluiten te nemen en ftoute daaden te verrigten! Geloof niet, dat zij alle oprechte vrienden der natie zijn, die het nationaale teken dragen. Wees waakzaam! er is eene fterke partij , wier oogmerk alleen is, om u in eene foort van mijmering, om alles üeepcnde te houden; en die tevens waant, dat wanneer het hun gelukte, dat Neêrlands inwoopders eens weêr in flaap vielen , de gelegenheid voor hun daar zoude zijn , om hen op hunne beurt ooi? eens, in plaats van anderen, als flaaven, te kunnen behandelen.

Deze volgende regels vielen mij, uit de volksvergadering te huis komende, uit de pen.

*t Gaat al, helaas! den kreeften - gang:

Niets wordt 'er afgedaan. Dc zaak van 't algemeen belang,

Blijft op de lange taan. Men heeft het druk; men befoingneert;

Geeft praepojttiès in: Men kootnt bij een; men confaherf, 't Smoort al in zijn begin.

M 3 Eb