Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

T I T U L III.

De drie voornaame Magten in eene welgeregelde Republiek zijn:

I, DE VERTEGENWOORDIGENDE HOOGSTE MA G T.

3, DE UITVOERENDE MAGT. 3, DE REGTERLIJKE MAGT.

VAN DE VERTEGENWOORDIGENDE HOOGSTE MAGT.

EERSTE AFDEELING.

$Tun het Vertegenwoordigend Lkhaam in het algemeen.

Art, XXX. Het Vertegenwoordigend Lichaam is datgene, welk het geheele Volk vertegenwoordigt, en, in deszelfs naam, wetten geeft, overeenkomftig het voorfchrift der Staatsregeling.

XXXI. Geeo Lid van dit Lichaam vertegenwoordigt, immer, eenig afzonderlijk gedeelte des Volks, noch ©atvangt eenen bijzonderen Lastbrief.

Art. XXXIJ.

Sluiten