Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 2? )

' mefures de moderation, dont j'aurais defiré , „ que vous fiffiez jouir les habitans de Breda".

Dat hy Gearresteerden deze Misfive aan den Krygsraad hebbende gecommunicecrt s toen wel is gerelolvcert, dezelve by provifie onbeantwoord te laaten , dog. tevens geopent eene deliberatie wegens de middelen van dcfenfie, welke nog zouden-restoren, waar omtrent de Commandant van de Artillery, de Officieren van de Genie, als mede die van de Cavallery en de -Infantery hunne gedagten geuit hebben, en waar na hy Gearres-; toerde met erkentenis, dat alle die refpeétivelyk bygebragte confideratien in reden en waarheid waren gefundeert, heeft verklaard zich met alle dezëlvenj zoo zy lagen te couformeeren; dat vervolgens nader gedelibereert zynde over de voorgemelde Misfive van den Generaal d'Arcon, en welke contenancc en gedrag men verder ten aanzien van den Vyand "zouden .hebben te houden, hy Gearresteerde alstoen heeft voorgefteld , of gemerkt de extremiteit, waar in zich,het Garnifoen bevond door het abfolut, gebrek aan Arbeiders voor de Genie en Artilleristen, de onmoglykheid van de Bezetting dagen lang onder de Wapenen te houden, en deszells ongenoegfaam aantal, fpeciaal ook wegens het gebrek aan Brood en andere noodwendige Levensmiddelen, het preferabel ware, zich nog by. voortgang te blyven defenderen den korten tyd, dat zulks, nog by mogelykheid, gccónlidereerd bovenflaandcn aétuëelen toeHand, zouden kunnen voortduuren, en daardoor de gcheele Stad en Burgery bloot te ftellen aan een inévitabel verderf, en het brave Guarnifoen aan het zeker cn ongelukkig lot van zig op discretie te moeten overgeven , en dus voor den Staat onnut" êh verboren te worden, dan of wel

de

Sluiten