Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

CHARTERS enz.

1362.

Gilderolle der Kremer gilde, ofte hun Broeder* fchaps brief. Zond. voor Pinxtere». In het Gildeboek dier gilde.

Compromisfaire uitfpraak der fes Heeren Borgemeefteren in Groningen, tuflchen den Abt, en st Convent van Aduwert ter eenre, en de gemeente, mitsgaders de agt Zylvefienyen; noopens de Zuidwendinge by Geraïdsweer, en de flagte waterflutte, Noortpant, ofte Knype by de Groeve, Waarvan de Heeren Borgemeeftercn de determinatie; van de plaats, vvytte, en hoogte, is gereferveert. In de Stads Archiv. C. 1. 5.

1365.

Confirmatie der privilegiën , door Hertog Albrecht van Beyeren, Graaf van Holland. In de Stads Archiv. A. 1. 24. Fundatie van de Muidesterzyl. op Johannis. In het Prothoc. ter Secretarie der 3 Delfzyletll By my in H. S.

x366.

Verbond tuflchen Groningen, en Hummerze,' In de Stads Arch. O. 2.1. By ld/inga l. c. p. 438.

1368. ■

Een brief, om die van Groningen, Gho, elft Woltregt, niet te evoceeren.

/« de Stads Arch. A. 1. 16. Verbond tuflchen Stad, en Lande, in Aug. Sommierlyk by Emm. I. 14. p. 209.

C 2 1369»

Sluiten