is toegevoegd aan uw favorieten.

Voorloopig register van charters, privilegien, placaaten, ordonnantien enz. Stad en Lande betreffende [...] loopende tot [...] het jaar 1594.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

CHARTERS enz. 9t

Vernieuwing van het verdrag tusfchen Stad en Lande, over het ftapelregt.

Gecit by Emm. I. c. p. 395. Warffs-conftitutie, hoedaanig de Regters in Hunfingo, Langewold, en Vradewold begoed moeten zyn, als mede over het ftuk van regtspleeging. na S. Pont taan.

In het proth. ten Hove Prov. * Adidem, indien een vader zynen zoon, die een doodllager is, huizet. By my in II. S.

1468.

Brief, waarby Ludekina, Weduwe van Albert Jaricus, eenige goederen fchenkt aan de Kerk der broeders van het huis der Klerken te Groningen. By Lindebom Notit. Episc. Daventr. p\u6; Oudb. en Gejiigt. van Gron. p. 63. Brief, waarby David van Bourgondien bevestigt de ftigting van het Klooster der Klerken alhier. Ibidem. I. c. Raads-ordonn. op de breuken der vegtingen, voor-, vallende in de Stads tafel.

In de app. agter het Stadsboek.

_ „ . 1469Confirmatie der privilegiën van Groningen door Bisfchop David van Bourgondien. In de Stads Arch. Q. j, g. Verzegeld certificaat van verfcheide karfpelluiden in den Üldampte, over het erfregt aldaar, aan vaders en moeders zyde. Dingsd. na vifit. Mark. By A. P. Driejjen in dij]'", de retratlu p. 10. Raads-ordonn. ter beteugeling der monnikkenin April.

Gecit by Emm. I. c. p. 305.

M 2 Mjs-