is toegevoegd aan uw favorieten.

Voorloopig register van charters, privilegien, placaaten, ordonnantien enz. Stad en Lande betreffende [...] loopende tot [...] het jaar 1594.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

17° RE GISTER vam

Gelyke volmagt door die van Doefum gegeven. gevtd. den i. Nov.

Ibidem l. c. p. 775.

I54°-

Brief afgegeven door Johan van Ewfum, over liet Ewiumer regt in Equerder klauvve. In Chron. MS. Abel. Eppens. Zoenbrief tusfchen Vries, Roden, Peyfe, Foxwolde, en het Aduard. Zylvest, waarby de brief s van 1509 geconfi'rmeert word. 28. April.

Gedrukt agter de Juflific. van het Aduard Zylvest C1669) «P- 31. Placaat des Keizers^orn niet te trekken naar een hoop knegten in Üverysfel, &c. 14. May. By Swartfenb. I. c. p. 790. Citatie der ingezeetenen van Rugewaart, Lutkegast , Doefum, en Oppende voor de Hooftmannen in Groningen , ten einde in fchrift tegeeven hunne grastallen , om daarna te taxeeren het zylfchot voor de Munnikke zyl. 8. Sept. By Swartfenb. I. c. Ordonn. en Edict van Keizer Karei op de religie en policic, particulier opbankeroeten, monopoliën, woeker, &c. 4. 08.

In dehandv. van Amfl. (ed. 1613) p. 59. By Cau Groot Placaatb. t. 1. col. 311; Swartfenb. I. c. jö. 798. Inftructie voor den Stadhouder van Friesland, Overysfel, en Groningen, hoe hy zig reguleeren zal 111 het exerceeren van de voorf. ohrcien. By Swartfenb. I. c. p. 805. Ordonnantie, by Keizer Karei gegeven tot Namen, op de Zeevaart der Nederlanden. 27. Dec. In het Recueil der Zeezaakeu. 3. d. p. 23; Cau l.c. 4.d.f.izïSiSivartJenb.l.c.p.820.

1541.