Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

die Heeren te vertroosten, uit hoofde der Coeco* jaanfche uitleggingen , welke van zijne vragen gemaakt zijn, en de hem ten bewijze verjirekken, dat de liefhebberij voor de Studie der AHegoriën en Voorbeelden of Tijpen ver is, %jan uitgebluscbt te zijn. Ondertusfchen verzoekt bij, dat men, zoo min mooglijk, zoodanige uitleggingen en verklaringen vermenigvuldige, alzoa bij bij dezen protegeert van de gevolgen, en niet %>erder wil infiaan, dan voor bet geen hij, naar den letterlijken zin, vraagt; zonder zich gehouden te rekenen, omtrent he-t geen iemand, betreffende zijne bedoelingen, zou willen begrijpen. Hij behoudt voor zich, om, bij tijd en wijle% zich nader en ditidlijker te verklaar en, intusfcben verzoekt hij, dat men niet te overhaast oordeels /

Sluiten