Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 29 >

om zijn verftand voor het volmaaktfte van allen te achten. En aan den anderen kant, eene kleinigheid, die hij niet begrijpt, is dikwijls voldoende, om hem eenen anderen zwakken fferveling voor eenen zoon des Hemels te doen houden.

Hier verkiest hij zijne fpijze uit honderd gerechten, en verbeeldt zich, dood en febande zich op den hals te zullen haaien, indien hij goedkoope en gemeene fp'jzen gebruikte. Daar eet hij zelfs walglijke dingen, terwijl hij naauwlijks fcbijiat te weten, dat er ecnig onderfcheid in fpijzen plaats kan vinden.

Dit alles is nog begrijpelijk in vergelijking van zoo veele andere zeldzaamheden, die wij van bijzondere volken en van enkele menfehen lezen. Wat zal men, bij voorbeeld, zeggen, dat 'er een volk is, daar de vrouwen, voor dat zij 35 jaaren oud zijn,geen kinderen levendig ter wereld moogen brengen ? Dat bij anderen de mannen in plaats van de vrouwen, als deze bevallen zijn, te bed gaan liggen, om de kraam uit te houden? Wat zullen wij zeggen van de namaagfehap der Japanneren met de Kroko, dillen, die men hun niet uit het hoofd kan praaten?

Wat zullen wij zeggen van de gemoedelijkheid van fommigen bij de onverfehilligfte dingen? en van de onverfchilligheid van anderen bij de gruwelijkfte wandaaden ? Wat van zoo veele bijge'oovige verbeeldingen van het geen geluk of ongeluk kan aanbrengen ' Dan gelooft de mensch niets, dan gelooft hij alles!

Wat is toch de mensch ? Welk een famenweefzel van tegenftrijdigheden ? Mag men niet met recht zeggen, dat 'er niets zoo zeldzaam kan gedroomd worden, of de één of ander mensch heeft hier of elders het geloofd, gedaan, of trek gehad, om het te doen ?

En wat vertellen ons de Wijzen omtrent den mensch, en wat hij is? Hier vind ik, dat fommigen beweerd hebD 3 ben,

Sluiten