is toegevoegd aan uw favorieten.

De vraag-al

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

V

R

D E

A A G

(No. 150

-A L.

Wat is Adel?

Heb ik onlangs niet gezegd , dat ik een liefhebber was van de fpreuken der ouden ? Maar hoe zal ik het dan maaken met de volgende : Percontatorem fugito , nam garrulus idem. Vermijdt den Vraag-al, want hij is tevens een praat-vaêr' Wees niet bekommerd, Lezer! alle regels dulden eene of andere uitzondering. Ben ik dan een Vraag-al , die enkel vraagt , om wat ftoffe te hebben , om te babbelen ? Of vraag ik geern, om wijs te worden , en om anderen mede aan het vragen te helpen , ten einde wij zoo famen wijzer en beter worden mogten ? Dit maakt evenwel , dunkt mij , nog al eenig verfchil. De Athëniënzen , toen zij door luxe verwijfd, en van hunne vrijheidlievende Voorvaderen verbasterd waren , van die Voorvaderen, die de fchrik der dwingelanden , de betoomers van het geweld en onderdrukking, de handhavers van rechtvaardigheid, de verdedigers van het Vaderland waren, deeze verbasterde Athëniënzen waren Vraag-allen. Zij befteedden hunnen tijd tot niets anders , dan om wat nieuws te zeggen en te hooren. De moedige Spartaanen, dat edel en by de ouden wegens hunne manlijke deugden zoo vermaard volk, waren ook Vraag- alkn: Onder de regelen der opvoeding bij hun waargenomen, was ook deze , dat zij hunne kinderen geduurig vragen voorftelden, niet omtrent gemeene, noch ook omtrent. diep-verborgen zaaken, maar zulken, als in het burgerlyk leven, van het hoogfte belang waren : bij gelijkenis ; wie de beste man in P de