is toegevoegd aan uw favorieten.

De vraag-al

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 172 >

gen 'er immers altijd een paar Romans op zijn tafel? en zou hij dan niet geleerd zijn? Heeft hij ook niet geleerdelijk een dozijn thefes juridicm op een blad papier laten drukken met quastiones ex utroque jure ? Alle jonge lieden behoeven immers geene dikke disputen, zoo geleerd , als of zij van den Profesfor waren opgefteld, te fehrijven? of de Unie van Utrecht tot hun onderwerp te kiezen ?

Welk eene Geleerdheid bezit die Geestelijke? Zijn breed en plat hoofd, zijn dikke buik, zijn hooge borst, vertoonen die alle de kenmerken niet van de diepfte Geleerdheid? Of hij preeken kan? of hij zijn fijftema verftaat? Zoo goed als menige Profesfor Theologicee dogmaticus, of Practica, of Catecheticce, of, of? Zijn Latijn, dat hij kan, kraamt hij in alle geleerde of ongeleerde gezelfchappen uit, en discoureert met de vrouwtjens, die altijd leeren, van de oude Rechtzinnigheid en de nieuwe Ketterijen. Is dat geene Geleerdheid ?

Op den predikftoel brengt hij alles te berde; ik heb hem hooren preeken voor eene onnozele boeren gemeente ; zijn onderwerp was de XIXde Pfalm , en hij behandelde het fijftema van ptolomeus, van copernicus, Van tijcho brahe zoo wijdlopig en kunftig, dat de arme boeren meenden, dat hij hun met een luchtbol ontvlogen was. Is dat geene Geleerdheid ? Op een' anderen tijd hoorde ik hem aan de gemeente vertellen; dat de Olijfberg ten oosten van Jerujalem lag, een weinig naar het zuid-westen; nög ééns redekavelde hij een half uur lang, hoe toch de Zaligmaker op eene ezelinne cu op het veulen eener ezelinne zijne intrede in Jerufalem gedaan hadt, hier bracht hij zoo veele Geleerdheid in het berijden van ezelen te voorfclfjn, dat dc beste Pikeur in

hef