Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

D E

Vraag-al,

(No. 45.)

Wat is Verdraagzaamheid?

Verwondert Gij U niet, Mijn Heer de Vraag- al, dat ik met deeze ouwerwetfcHe Vraag voor den dag kom ? Wat is Verdraagzaamheid ? wel Hemel! hoor ik U zeggen; zou men dat in onze verlichte Eeuw nog behoeven te vragen? heeft niet een ieder, die een weinig meer dan fpellën kan, het boek van voltaire gelezen? wie zoude dan niet weten, wat Verdraagzaamheid is? wordt 'er tegenwoordig wel iemand gemoeid over zyne denkwijs omtrent den Godsdienst? beijveren zich niet alle Souvereinen, als om ftrijd, om aan alle hunne Onder» daanen Confcientie-Vrijheid te bezorgen, deelen niet alle Gezintheden in de voorrechten der Maatfehappij f ziet men in onze dagen niet zelfs Jooden in foinmigë Lan. den tot den Krijgsdienst opfchrijven? en gelijkftellei» met andere Christen - burgers ? Hee/t mert in Engeland niet plans gevormd , om zelfs in Lenden eene Turkfcht Moskee te ftichten ? is men dan nu niet verdraagzaam in den hoogften graad ? en komt men nu nog opdagen met de Vraag: Wat is Verdraagzaamheid ? — Zacht mijn Heet de vraag• al 1 maak U niet driftig! Gij hebt immers nóg niet vergeeten, dat ik een Kospomoliet bén? Kan ik hec helpen, dat ik veele dingen zie, die Gij, op 't plekjen gronds, dat Gij bewoont, of geheel niet, of voorbijziet t Is het niet met de verdraagzaamheid even eens gefteld „ als met de Bon ton ? Zouden 'er niet verfcheidene foorten tan Verdraagzaamheid zijn ? zoo als 'cr verfcheidene foor-

Sluiten