Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

OVER. DE

WAPENING,

DOOR ■ >

y. B. VINDER MEERSCH.

VRYHEID, GELYKHEID, BE.0EDEK.SCHA?'.

WAARDE MEDEBURGERS ï

XDaar uit het Dagblad, bevattende de Zitting der Municipaliteit der Stad Amfterdam, gehouden des Vrijdags Voormiddags, den ao Maart i795, mij gebleeken is, dat de organifatie van de Nationaale Guarde dezer Stad vertraagt word, uit hoofde men met zig zeiven niet eens is, wien, men moet wapenen, wien men op den ouden voet, als Contribuant, behoort aan te neemen, en deze zwarigheid voornaamentlijk hier uit fchijnt voort te fpruiten, om dat men van de eene zijde te regt begrijpt, dat in een Land, wiens Conftitutie te vestigen is op de gronden van Vrijheid en Geliilcheid,men geene ingezetenen het regt van de A Wa-

Sluiten