Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C P )

vollen gejustifkeerd te hebben, over 't door ons aangevoerde wegens de onbepaalde asfertien.

Nu zullen de Ondergeteekenden tot >t hoofdzaakelijke overgaan, dat is, dat zelfs in de veronderftelling van de Rabbijnen , dewelke over zijn geheel die der Ondergeteekenden niet is, de Jooden niet onbevoegd zijn tot de Wapening, en dat 't Vaderland van de "Jooden die zelfde dienpen kan verwagten, als van alle andere Menfchen ; de Jooden kunnen buiten tegenfpraak, wel degelijk de Wapenen op den Sabbatdag opvatten, ja zelfs op den plegtigen Verzoendag, wanneer 't Land of Stad in gevaar is , als dan volgens onze Grondwetten zijn zij zelfs verpligt de wapenen op te vatten; dit kan noch zal door geene Rabbijnen, hoe Spitsvondig zij ook zijn, tegengefprooken kunnen worden; hier door nu is de grooté zaak ontegenzeggelijk beflist , en de kwestie van het al of niet wapenen op den Sabbat, vervalt ten eenemaal; want, voor zo verre de dagelijkfche dienden betreft, is 't immers des noods om 't even, en een ieder heeft de vrijheid om met zijne Medeburgers zulke fchikkingen te maaken, wegens zijne wagten , als 't best met zijn geweeten, ja zelfs met zijne bezigheeden overeenkomt; maar wanneer 't moet in cat van nood moeten de Jooden, even als de Christenen de wapens opvatten, zoo dat onze Godsdienst, hoe onbepaald en fpitsvondig dezelve ook geer ora-

Sluiten