Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

O)

DieT/430° wint Betaild ƒ 1892

. 4400 — — 1980 -----

y" t- - 4500 2°.7° —

. .. 4600 ————- 2162 ——«

■ 48QO —r <-i ' 2352 1

— . 4900 ■ - 24<o ——■

Terwyl allen die meerder kkomften hebben dan ƒ 5000. van dezelve vyf duizend Gulden als boven zullen moeten betaalen ƒ2550 benevens al het overige dat zy boven de / 5000 winnen, in het het geheel zullen moeten opbrengen; of in andere woorden; zy die vyf duizend Gulden, en daar boven winnen, of inkoomen hebben, zullen van het geheele inkoomen ƒ2450 voor Zi2 behouden, en alles wat zy daar boven winninnen in 'sLands Schatkift moeten opbrengen.

Art. XIX.

Ten einde deeze heffing te faciliteeren, zal de Contributie gefchieden in de volgende Termynen van Maand tot Mnand in gely!<e deelen van ieders geheele Contribu ^, als volgd.

Zy die niet meer betaalen moeten dan tot Mo incluis, zullen zulks doen ia een Termya, binnen een Maand na de Publicatie.

Zy die meer dan ƒ 30 tot ƒ ï 10 incluis bataaleh moeten, zullen het doen ia twee Tenriy nen.

van meer dmf 110 tot ƒ HoindrieTermijaen.

240--—»- 42010 4 dito.

_ _ . 420 — - 650 in 5 dito.

„ 650 930 in 6 dito.

- ,. tj,-a i2öoin 7 dito.

" ^ - nff- 1640 ia 8 dito.

A 5 w»

Sluiten