Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C4°)

te vertimmeren. De eerde Meen moest aan des Heete eÜ Meester Hespe s Vaders Huis (de Leezer ,leem niet kZi"k dat twee genettven achter elkaar met mij geen maats wie» veerden, 'er meet iets Ornatis Qratia zijn) ge^t voTd■ n •n w,e zou die leggen? wie anders dan zijVwaSeS«? opgetoou als een Pinksterpop, in ?t (pier wit, Kb^Zl kan beeter reegen de kalk) met ftrikjes, en miin ionee S »u Z.,n, Wel E: Geftr: Manhafte, de Heer Poli icqne Krui leidde den eerden deen aan 't huis van zijn' Vader! Dar.th" huis' wierd met volbouwt doorzijn Vader, en de ede moed « dl eer „ke Vader van den alom beruehten Zoon, ^ fqr'otdit bancqrot, om uit de fom te oordeelen, was bii am na zoo fchelms niet als 't groote Graankoop^, bancqro 78i maar uit zijne beginzelen een en 't zeilde : de oude Sn» bancqrot, dat zij zoo, zijne fchuldenaars vervolgde hem ën door den gewoonen, weg van rechten, wonnen zij hem ui en kreegen Apprehenfie op zijne hooge Perfoon, en bH op een «oormiddag door zijne ongelukkige dar geleidt om *en klodder onder 't zeil op den Dam , zoo mij wel bericht is te, ee-

^n'nf,at, F" Z']n ïpon Uk' neemt zi'n flok. keert te rugg', en ongelukkig zien hein twee dienaars van de fülfitie, pak ken hem en ge eiden hem naar de Gijzeling. Ongelukkig Zr. tccken mtsfebten van de banden zijn's Zoons ' — Maar gelijk er altoos een geluk bij een ongeluk is, zoo was 'to'ok h.er; mijn oude had geen knoop of fjerp aan en om zijn flaaprok, maar een band met een knoop en't is 't gezelfchap bekend dat men lieden, die om fchulden gegreenen zin niet gekneevelt , maar alleen aan 't kleed vast houd dit merkte mijn oude, en weet fubtil zijn knoop van de band los te maaken, doei een luchtige iprong, laat de dienaars met zijn japon daan , en loopt in een ondergewaad, tot ve ba zing van al de aanfehouwers naar huis. ——

Cffet vervolg bier na.)

Dit Weekblad wordt weeklijks a i| Stuiver uteeeeeven bij J. P. KRAEFFT te Rotterdam, en bij zijne Correspondenten in de Buitenfteeden."

Sluiten