Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE ZOT. f*

cn hunne bedienden, vooral in den tegenwoordigen tijd*

nu alles weder zoo gezegend en florifant gaat, het veel te drok hebben, om, al is het zelfs maar een kleen bericht , vooral om beurstijd, te lezen , en als ik het dus op de gezegde plaats laat aanplakken, verzuimen de menfchen niet; want zij kunnen twee dingen te gelijk doen.

Als ik het wel bedenk, geloof ik waarlijk, dat ik daar iets, dat geheel nieuw is, verzonnen heb, en indien 'er bij het een of ander Genootfchap een vraag was uitgegeven : welke zijn de beste en gcfchiktfte middelen, om de menfchen tot het lezen van nuttige Annonces, Billietten, Publicatien, enz. uit te lokken? en ik had eenvoudig dit middel met weinig woorden aan de hand gegeven, geloof ik, naar den gouden eerpenning een goede gooi té zullen gehad hebben.

Waar nu meer? aan de Raad en Rechthuizen? Neen, dit zou nutteloos zijn; hier treft men weinige van onzfl broeders aan , een enkelen echter, zoo als mijn Neef, bij voorbeeld, uitgezonderd. Maar bij nader inzien wil ik toch wel eens vragen of men zulke menfchen, dat aartsliefhebbers van kleine en groote procesfen zijn , die» om een bagatel elkander voor den Rechter roepen,, en dan, na dat zij elk wat aan den Solliciteur, aan den Kamerbewaarder, aan den Secretaris, aan den Bode, enz. gegeven te hebben, noch onbevredigd, onverlicht en onvoldaan te rug keeren , of men zulke menfchen, zeg ik, ook niet, minder of meer, tot onze clasfe zou kunnen berekenen? ik meen ja; terwijl het buiten alle contestatie is, dat Zotten — onze Broeders en vrienden, onze halsvrienden zijn, en onze Lezers en Correspondenten, noodzaaklijk wezen moeten, die, om niets beduidende beuzelingen, er, al ware het ook om dingen van min • der of meer gewigt, zich zeiven en anderen ruïneren en in den grond helpen, en hun goed geld voor een hoop* rottige papieren (Stukken noemen ;het de Heeren Rechtsgeleerden) die met een Declaratie, daar wijzen en zot. ten de hairen van te berge rijzen, hun worden thuis ga. zonden, weg gooijen? Ik meen dat dit zotten zijn! en nu heb ik ook befloten om mijn bericht aan de Raadsa Rechthuizen en aan de deuren der pleitzalen, t» laten

as»-,

Sluiten