Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

IV.

Over de

ZEDENLÏJKË BESCIIAAVING

;

VAN

AFZONDERLIJKE MENSCH EN

en van

GANSCHE VOLKEN. ( Vervolg van I. D. bladz. 384.") VERKEERING.

TT

jTXet onderzoek van den invloed, welken de Verkeering op de befchaaving van ons verftand en charakter heeft, leidt mij van zelfs tot eenige algemeene aanmerkingen over het maatfchappelijk leeven , waardoor de menfehen, op veelerleie onderfcheidene wijzen, aan elkander verbonden zijn. Zedert eenigen tijd, is het immers eene foort van mode geworden , om de nadeelen des gezelligen leevens met de zwartfte kleuren aftefchilderen, zonder, bij eene juiste balans, deszelfs voordeelen tebereekenen. Het zal ons dus naderhand te ftade komen , wanneer wij S 2 om-

Sluiten