Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

-C 232 )-

dat der deugd. Zij bedekt zich zo wel met de r.tmwe pij, als met een verguld kleed; zij buigt zich zo wel voor de altaaren in het ftof neder, als zij zich verheft op den troon 5 zij keert zich zo wel tot den arbeid van het veld, als op het bal; ja, ontziet zich zelfs niet, om menig bedelaar vóór de deur des rijken te verzeilen. De huigchelaar is alleen daaraan te kennen , of hij zich , zo wel in 't openbaar, als in 't geheim; zot wel in afzonderlijke handelingen , als in zijn ganfche leeven, eveneens blijft gedragen omtrend aanzienlijken en geringen.

§• 33.

Zekere menfehen fpreken van zich zeiven en van hunne verdienftcn op eenen laagen toon, alleen, om door anderen des te meer geroemd en verheven te worden. Een glans van vergenoegen verfpreidt zich over hun gelaat, zodra zij hun oogmerk bereiken. Met dat.alles, kan mén zich hierin ligtelijk vergisfen. Zommigen zijn ten aanzien van zich zeiven zoo bekommerd, dat zij zich altijd verbeelden, eenigen misdag begaan te hebben. Deze twee verfchillende zoorten moeten geenszins met elkander verward worden. De laatften verdienen medelijden en opbeuring; de eerden eene wezenlijke verachting.

§• 39-

Van Mannen, die zeer galant zijn in hun uiterlijk voorkomen, heeft men niet veel te verwachten, noch te vreezen; want zij vestigen alle hunne oplettendheid op het uitwendige. Zelfs zij, wier betrek-

Sluiten