is toegevoegd aan uw favorieten.

Bijdragen tot het menschelijk geluk.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

~C 443 )—

*

Zit ik in 't enge Schouwfpel,

Waar Kinderlijke fchcrmen

Het laag Tooneel verfieren,

Waar vrienden vleizucht handklapt

Voor halfgeleerde fpeelers,

Die hunnen tijd vermoorden,

Hun huisgezin ontfteclen: Waarom ? Om in hunn' rollen,

Met Hamerende flemmen, i Met pijnlijke gebaarden, Den een of and'ren fpeeler Gebreklijk na te bootzen;

Dan zit gij aan mijn' zijde, o Lastige verveeling! 'k Staa u daar toetegeeuwen. Help , help mij ook aan 't geeuwen, En geeuw , tot dat ik flaape !

*

Doet een noodzaaklijk toeval Mij zitten in Gods tempel, Waar een onkundig Leeraar Twee dierbaare uurcn martelt, Door geefteüjk gcwawel 't Godsdienfrig hart doet lagchen, II.D.IV. S. F f or