is toegevoegd aan uw favorieten.

Bijdragen tot het menschelijk geluk.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

—C 223 )—

volftrekt gebiedt, zullen wij eenige hoedanigheden opgeven, welke in eene goede Minne vereischt worden.

Eer men eene Minne huurt, is het hoogscnodig, naar haar gedrag en geaardheid te onderzoeken. Zij moet van een braaf en deugdzaam charakter; vrolijk, doch niet wild; ingetogen en eenigzins tederhartig zijn; zo haare voorgaande leevenswijze los en flecht geweest is, kan men haar volftrekt geen Kind toevertrouwen. Zij moet zich voor alle hevige hartstochten kunnen wachten. Deze hoedanigheden zijn zeer noodzaaklijk, naardien de Zuigeling dikwerf den gemoedsaard en de neigingen der Zoogfter aanneemt. Haar ligchaam moet volmaakt gezond, en met geen ongemak befmet zijn, welk het Kind van haar zonde kunnen overerven. Eene gezonde kleur, zuivere tanden en tandvleesch, heldere oogen, frisfche adem, zo tegelijk alle werkingen van het ligchaam behoorlijk verricht worden, prijzen eene Minne zeer aan; vooral, zo haar eigen Kind alle kenmerken van gezondheid draagt. Zij behoort tusfchen de twintig en dertig jaaren oud, en eenigen tijd vóór de Moeder bevallen te zijn. Haar zog moet niet te oud zijn; enkele Minnen maaken echter hierop eene uitzondering, en de dunheid van het zog is her kenmerk, dat het nog goed is. Zij moet in beide de borsten een overvloed van zog hebben. De borsten moeten niet te groot, noch te kleen; niet flap, maar matig gefpannen zijn ; groote vette borsten zijn zomtijds niet zogrijk; alle de vaten worden door het vet te fterk gedrukt, en hierdoor de afzondering van het

zog