Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

—( 350 )-

hetzelve mede toegedaan ; dan , dezen maaken ver het Kieènffe gedeelte uit, ten minften van hun, die nu reeds ziuds eenige jaaren herwaard zijn verhandeld. Wel is waar, dat veelen der Afrikaanfche Prinsjes en alleenheerfchers dikwijls met elkander overhoop liggen, over beuzelingen eikanderen den felften oorlog aandoen, (jets, 'tgene, helaas! bij onze, zo zeer op hunne befchaafdheid floffende , Europeaa«en, mede niet dan te veel gebeurt) en de gevangenen, die zij alsdan bekomen, aan de Europeen tot Slaaven verkoopen. Doch deze gevallen zijn thands zoo zeldzaam, dat Krpiteins in 10 reizen, naauwlijks, zulk een geval zullen aantreffen, om een goed deel van hun armafoen door die zoort van lieden te bekomen; dewijl zij zelden hunne gevangenen zo lang willen bewaaren , tot 'er zich fcheepsgelegenheid ten verkoop opdoet; maar dezelven veel liever doodflaan, om hen niet over de hand te hebben. Ook verzekeren de meeste Kapiteins, dat zij, in drie reizen, naauwlijks 10 zielen van deze ongelukkigen aan boord krijgen.

Veelen worden,op de Goud- en Slaavenkust, om fchulden of misdaaden, door hunne Vorften en Overheden , tot flaaven verkogt, en anderen verkoopen wel zich zeiven, uit armoede; zo als zeker Makelaar, (van welke lieden en hun bedrijf ik ftraks nader zal fprekcn) nadat hij een, mij zeer wel bekend,Kapitein in dat charakter had bediend, en alle de Slaaven, die ten dien tijde op die plaats waren, aan hem verkogi had, eindelijk zich zeiven aan den Kapitein ter koop aanbood. De Kapitein, ditvoor fpot nemende, beand-

woordde

Sluiten