is toegevoegd aan uw favorieten.

Bijdragen tot het menschelijk geluk.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

-C 433 )-

mag , dat gij , ten eenigen dage, bij de keuze van eenen Echtgenoot, aan wicn gij het lot uws Ieevens wilt aanvertrouwen , volgends den raad uwer Ouderen , verftandig te werk gaan, en dus geen zedenlijk wanfchepzel verkiezen zult ; indien ik onderftellen mag, dat gij waarlijk die geestgefteldheid, die vrouwelijke verdienden, die bekwaamheden en hebbelijkheden u zelve hebt eigen gemaakt, welke ik u, bij aanhoudendheid , met zooveel aandrang bevele , dan kan ik u oprechtlijk verzekeren, dat uwe Vrouwelijke afhanglijkheid voor u nimmer vernederende , nimmer drukkende , en da: de opwellende drift of onvriendlijkheid van uwen Echtgenoot, zo deze al ooit mogt plaats grijpen , nimmer van langen' duur, maar op het hoogst eene ligte, fnel voorbijvliegende wolk zijn zal , welke den gezichtskring uwer huislijke gelukzaligheid , in het huwelijk, flechts voor eenige oogenblikken , bedroeven zal. De Man — en wel die Man , die zich zeiven zijner innerlijke waarde' bewust is — moge ftandvastig zijn in zijn eenmaal genomen befluit: doch ik kan u verzekeren , dat hij tegen aanhoudende zachtmoedigheid , geduld omtrend zijne luimen , toegevendheid en beftendige minzaamheid, volftrektlijk onbeftand is. Jaagt hem elke, zelfs de minfte , tegenfpraak in het harnas, 'er is ook maar één vriendlijke blik nodig , om hem te ontwaapenen.

Het hart van den Man, mijn' Dochter, is dus volmaaktlijkin uw' hand. Het hangt van u af, - God is mijn getuige, dat ik hier waarheid fpreke ! — hem te i leiden , zo als gij wilt , indien gij de genoemde

dcug-