is toegevoegd aan uw favorieten.

Bijdragen tot het menschelijk geluk.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

t

—C 44° )—

vült! Ach , mijn' Waardfte , gevoel hier het alvermogen en de volle waarde uwer Sexe in alle heure kracht — eene kracht , welke alles , wat de Man daar tegen overftelt, oneindig ver tebovenftreeft ! Gevoel uwe waarde, en zijt trotsch op uwe grootheid! Gij behoort tot die zoort van wezens, die , aan hunne beftemming voldoende , in de ganfche fchepping, zo ver zij ons bekend is, geene gelijke hebben van alvermogen , verdienden en invloed ! Zijt trotsch op uwe waarde; doch beef voor het gevaar, om door een misvormd charakter , door. eene jammerlijke aanfpraak op bekwaamheden en werkzaamheden , welke alleenlijk den Man toebehooren , door ijdelheid , trotsheid of blinde eigenliefde, van deze hoogte van verdienden en van geluk , tot welke God u zo wel , als alle uwe Zusters, beftemd heeft , tot de verfmaading en ellenden van veele — ja helaas ! van de meefte — Vrouwen nedertezinken! —

Vervolg hierna.')

V.