is toegevoegd aan je favorieten.

Bijdragen tot het menschelijk geluk.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VII.

FROSSART, en de VROUW van FERVAL.

Zeker jonge Knaap, Frossart geheten, die ten platten Lande eenige kleenigheden te koop veilde, kwam ook bij de Vrouw van F er val, die zich met hem in gefprek liet, en hem vraagde, hoe hij het meende aanteleggen, om zich van dezen kleenen handel op eene eerlijke wijze tegeneeren? De Knaap andwoordde haar, dat hij, zo hij flechts twaalf guldens had, zijnen handel uitbreiden en een goed beftaan dacht te vinden. Mevrouw Ferval gaf hem eenen huis d"or, en voegde 'er al lagchende de voorwaarde bij, dat zij zich de helft der wir.st voorbehield. Agttien jaaren naderhand , liet zich een Koopman op het Hot aandienen , met verzoek, om Mevrouw te fpreken. „ Zie daar, Mevrouw," dus fprak hij, „het geld, dat ik u reeds veel eerder had moeten brengen. In dit Zakje zijn zevenduizend guldens. Ik bid u, zijt zo goed, van het aantenemen!" — Mevrouw F. ftond ten uiterften verwonderd, terwijl zij niet begrijpen kon, wie de onbekende was, en wat hij bedoelde. Eindelijk verklaarde hij zich, dat hij de man F 5 was,

(Eehte Antcdote.)