is toegevoegd aan uw favorieten.

Bijdragen tot het menschelijk geluk.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Gefield zijnde, dat deze methode op onzen bodera met dezelfde gemelijkheid, met hetzelfde gevolg voor de gezondheid der Kinderen, aangenomen en gevolgd konde worden ; dan echter ontftaat 'er eene nieuwe hindernis , welke deze behandeling onmogelijk algemeen kan maaken. — Een zodanig Kind, dat op dusdanig eene •wijze zat behand ;ld worden, dient van gezonde, fterke ouderen geboren te zijn , ook een gezond, en fterk geftel te bezitten: — men onderzoeke dus vooraf, of dit vereisc'ne plaats vindt , dan of het Kind van een zwak , kleen en teder gefret Zii. — Immers niemand zal ontkennen, dat de ligchaamïrke gefteldheid der Kinderen, even als der volwasfenen, zeer onderfcheiden is. — Een voorbeeld zij hier genoeg: de zoon van een voornaam Heer werd geheel op de zoo koude*wijze behandeld ; de vader, anders een bekwaam man , leed reeds vroeg zeer veel aan toevallen der jicht, en geloofde dus, door zuh eene opvoeding , zijn zoon een vaster , duurzamer geftel te zullen geven. De moeder , eene zwakke en aan zenuwtoevallen onderhevige Dame , hield zich mede overreed, haar geliefd Kind , dusdoende . voor a'le gevolgen der zwakheid te zullen beveiligen: de geraadpleegde Ai ts keurde de denkbeelden der aanzienlijke ouderen goed, en, hoe zeer het Kind niet zelden fchreide en kermde, werd het echter, in den ftrengen winter, zoowel als in den warmden zomer, even dun gekleed.

In plaats echter, dat het Kind , na eenige jaaren op zulk eene wijz-e behandeld te zijn, eene vaste en duurzaame gezondheid genoot , werd het integendeel