is toegevoegd aan je favorieten.

Bijdragen tot het menschelijk geluk.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

-C 8c )-

een ambt, uit zichzelven eerwaardig en gefchikt, om een uitgebreid nut onder de menfchen te verfpreid«n, dan is zulks het ambt van een verkondiger des Goddelijken woords, en zou 'er wel een ambt zijn, waarmede men ligter omfpringt ? Is 'er een ambt, 't geen menfchen van eene goede verftandige opvoeding, en van een gezond oordeel vordert , het isongetwijfeld het Leeraar - Ambt , en hoe gaat het doorgaands; veele Ouders beftemmen hunne Kinderen, reeds in de wieg , om Predikanten te worden; anderen, hoe onkundig zelve ook , meenen, iets bijzonders in den Jongen te zien , 't geen hun het befluit doet nemen, om hem tot den Predikftoel te fchikken. Hebben wij, ging hij verder voord, zeiven hier niet een voorbeeld van eenen Jongeling, die door zijne Moeder in de kakftoel, omdat hij veel beweging met zijne handjens maakte , tot Predikant is beftemd geworden ? De knaap groeide in losbandigheid op , ftudeerde weinig, en werdt, omtrend twintig jaaren oud zijnde, Proponent, en, na weinig tijds, geviel hij immers op het Dorp zoowel, terwijl hij zijne ketter-historie zoo fterk had laten aflopen , en alle isien en anen ter dege geroskamt had , dat hij tot leeraar in die Gemeente beroepen is. Dikwijls heb ik hem in gezelfchap ontmoet, en alcijd maakte hij, als Leeraar befchouwd, een miferabel figuur; nooit was hij opgeruimd, om over eenige Theologifche waarheid te redeneeren. Eens hoorde ik hem van den Predikftoel, en nooit hoorde ik brutaaler en meesterachtiger op anders denkenden fchelden; eene menigte bewijsplaatzen werden aangehaald, waarvan bijna niet