Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

-C 5*5 )-

i&ién man verwachten , die niet fterk genoeg is j de fchandelijkfte aller driften , de wraakzucht, te beftrijden ? Onverzoenlijkheid is veeleer het middenpunt , waarin alle rampzalige driften zich vereenigen , e/en als de verzoenlijkheid, de liefde jegens de vijanden , de verhevenfte van alle rnenfehlijke deugden is.

Mm 2

VII.

Sluiten