Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VII.

ONTVOUWING der ALGEMEENE BIJZONDERE OORZAAKEN, door welken GODSDIENST, DEUGD en GELUKZALIGHEID, onder het BESCHAAFDE MENSCHDOM, VERHINDERD WORDEN.

(Vervolg en Slot van D. VI. bladz. 434.)

Bijzondere oorzaaken der beletzelen van Godsdienst , Deugd en Gelukzaligheid.

(jjeroaKiij'tewas het, de algemeene oorzaaken optegeven , waardoor de verlichting en verbetering des menschdoms belemmerd worde, dan het thands zijn kan, om die bijzondere oorzaaken te kenmerken , welke hetzelfde rampzalig uitwerkzel voordbrengen. Even fds het den Geneeskundigen minder moeite kost, in het algemeen den aard eener ziekte optegeven, dan derzelver bijzondere wijzigingen, in onderfcheiden geitellen, te befchrijven, die meer dan honderderleie ziju ,zoo veel moeilijker, ja, zoo onmooglijk is het, alle de bijzondere beletzelen van Godsdienst, Deugd,

ea

Sluiten