is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe bijdragen tot het menschelijk geluk.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

174 Waarnemingen en bedenkingen

de geest van orde zich ook in ons geheel uitwendig gedrag vertoonen. De voordeelen der orde zijn oneindig. Die verward denkt en leeft , leeft flechts half; die ordenlijk oordeelt en handelt , leeft dubbel. Men kan Kinderen , niet te vroeg , met deze voortrefiijke eigenfchap bekend maaken. Orde in flapen , waaken , en eten ; orde in kleeding, en in arbeid; orde in fpelen en tijdkortingen; in alle opzigten, moet de jongling, eene natuurlijke en gemaklijke opvolging in zijne veranderingen waarnemen , en geen arbeid , geene bezigheid , zelfs geene uitfpanning beginnen, waarvan hij niet vooraf het ontwerp overzien heefr. Eindlij k wordt hem deze handelwijze werktuiglijk ; de gewigtigfte bezigheden volvoert hij op dezelfde manier; hij verricht dezelven zonder moeite-, en houdt, altijd , tijds genoeg over tot zijne vermaaken; daar integendeel anderen zugten , onder veel geringer werk , zich niet weten, door hetzelve heen te ai beiden , en over gebrek van tijd bitter klaagen; en dit alles , omdat zij niet bekwaam zijn, ordenlijk te handelen.

De geest der orde brengt ongemeen veel toe, om ons geluk in zijne gantfche uitgeftrektheid te bevorderen. Hierop rusten de maatigheid, die bron eener opgeruimde zielsgeftekenis zoowel, als van de fterkte des lichaams ; de arbeidzaamheid, welke de gewigtigfte vei richtingen met gemaklijkheid volvoert , en bij' de grootfte bezigheden lëdig fchijnt; de fc'ï!aiuhrheid, die alles, ten rechten tijde, en op de rechte wijze doet , en, juist daardoor, in haare

on-