is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe bijdragen tot het menschelijk geluk.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DER LlGHAAMUJKE OPVOEDIXC.

7

denlijke hoedanigheeden der ziel de gefteldheid des lighaams volgen.

Ontmoeten wij niet zelden erflijke gebreken, zo wel ais volmaaktheeden, in het menschlijk lishaam ; is 'er veelal een zogenoemde familiezweem in de gelaatstrekken ; wij ontdekken ook erflijke begaafdheeden en neigingen der ziel, zo dat niet alleen de Ouders in hunne Kinderen, als 't ware, herleeven ten aanzien van den vorm des lighaams, maar ook ten aanzien der gefleldheid van den geest. Het trotsch, heerschzuchtig en wreed gedacht van Claudios bloeide , geduurende eene reeks van veele jaaren, te Rome; uit hetzelve fproot naaderhand de onverbidlijke dwingland Tiberius, daarnaa een onmenschlijke Caligula, een tweede Claudius, Agrippa, en eindelijk, naa verloop van een aanmerklijk tijdvak, de wreedfte aller dwingelanden, een Nero voord.

Marcus Donatus heeft ons de gefchiedenis naagelaaten van een Meisjen uit Schotland, welks vader, een ftruikroover en menfeheneeter zijnde, o;n deze affchuwlijke euveldaad, meer dan eene enkele reis gepleegd, openlijk is verbrand geworden, wanneer zij naauwlijks den ouderdom van één jaar bereikt hadt. Alhoewel van dit oogenblik af onder befchaafde lieden opgevoed, ontdekte men echter in haar, tot rijper jaaren gekomen zijnde, dezelfde zinlijke begeerlijkheid, om heurs gelijkeii aanteranden , tot dat zij eindelijk , op 's vaders wanbedrijf betrapt, hetzelve met eene leevende begraafnis boeten moest. Is het derhal ven waar, siJ. 4 lijk