is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe bijdragen tot het menschelijk geluk.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

REGELEN VAN OPVOEDING. 221

grippen , het diepffe hech:en , en zelfs in den manlijken ouderdom naauwlijks afteleggen zijn. Hoe verkeerd handelen dan niet zulke pcrfmen, welke door de kinderen, wegens het een of ander natuurlijk verfchijnzel, of over iets anders, ondervraagd wordende, een geheel verkeerd, en zeer kinderachtig andvvoord geven; — van de flerretjens, het zonnetje en maantje fpreken, waardoor de kinderen nog te meer in het zinnelijk voorkomen dezer magtig groote vuur- en aardbollen, welke zig wegens den onnoemüjken afllanJ, zo klein aan ons oog opdoen, als of dit indedaad 'er zo mede gelegen ware, bevestigd worden; zo ook geeft men ontailigc verkeerde, en fomtijds de grootheid des Scheppers beledigende, kinderachtige verklaringen, van den donder, blikfem , fiorm , en andere grootfche verhevelingen , wier ware verklaring, althands voor zo ver die voor de kinderen voldoende is, met even zo veel gemak, en vrij wat nuttiger gebruik voor het toekomende, kan gefchieden. Voords is 'er nog veel aan gelegen, dat men den kinderen niet met valfche, of onkundig gemaakte, afbeeldingen in dwaling brenge. Hoogst fchadelijk is daarom in de opvoeding der kinderen het gebruik der zogenoemde prentbijbekjens, waarin de Gcfchiedenisfen des O. en N. Testaments op eene, naar het begrip des Schilders ingerichte wijze voorgefleld worden ; waarin ze veelal elkander copieeren, zodat een zelfde dwaling in deze en alle diergelijke werkjens veelal overeenkomflig gevonden wordt. Dit verkeerd begrip plant zig dus S 3 zeer