Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INHOUD.

Over het beste Onderwijs der Taaien, door voorbeelden opgehelderd, en bijzonderlijk toegepast op de Latijnfche taal. Bladz. 199.

Over den nationaalen geest der Nederlandeis, vergeleken met dien der Engelfchen, 239

TWEEDE A F D E E tl N G.

Verhandeling over de aloude Regeeringsvormen der Grieken. j

Het Gezag. 27

Over de beste middelen, om het verder verval onzer Inlandfche Fabrieken en Trafieken voortekomen, voor zo ver^zulks tegenwoordig nog mogelijk zij. 67

Hoe heeft een Leeraar van den Christelijker Godsdienst zich, bij Omwentelingen in den Burgerftaat, te gedingen? 96

Bedenkingen over de Volksverlichting. 109

Kort berigt wegens het onderwijs der. Doofftommen /« Frankrijk en Duitschland. 115

Verhandeling over de Nationaals induflrie, met betrekking op ons Vaderland. 135

Brief van eenen Geneesheer aan eenen Predikant, over de rereischten en pligten van de zodanigen die met Zieken moeten omgaan. 163

Aanwijzing van eenige redenen , waarom zo veeIe menjchen in den gehuwden /Iaat ongelukkig en ontevreden zijn. 200

Over het Nachtwandelen. 213

Over het Kwikzilver en de Thee, *37

Sluiten