Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

*34 Over het beste

den. Men moge hun, nog zoo dikwijls, voorzeggen; dat in het voorftel terra fodiendo percuUa, hef eer* fte woord een nom fubjl. pt,mce decJ},u ^ gen f at. caf. het tweede een gerund, abl. caf van fodio, van de derde conjug. het derde een fi? f*** — gen. abl. caf a 2

LnT « ' ZU Ieeren t0ch' daardü0r. den .in der woorden nunmer; en, zoorasch zij dezen zin we'» «al dat overige voor zoodamgen, die niets * dan den zin, behoeven te weten, volftrekt noodloos. Zonder hen met dezen geheelen appa, hT:/a" grammatirdle wijsheid, en terminologie, bekend te maaken, behoeft men hn„ kort te zeg,

TuaL ï Ümd9 ****** is 200 veel

Ss £end:percuha ™> -me" ^ e?t,

d e a d ' d£Ze We'lding TOOrkomt' "Teer! heeft 2 T da3rmede tC VergeliJke«' e» da«

e KiTd T °°r' £n h£t Verfta,ld va« tiven ,at-n0g nfet gen°eg aa" ^«danige abla-

Z7 geW"d 13' ge"0eS Sezo^ De oude Rom nzn zullen het, toch, met hunne Kinderen, de deze a iatwen niet verftonden, - en dat dbffaHU voorftellen niet tot de kindertaal behooren, zal} d we toeftemmen - denklijk eveneens gemaakt he Maaken wy het met onze Kinderen niet zoo, wan/

e ,m onze Nederduitfchc taal, dergelijke conftruc. t»en aa„ welken het ook niet ontbreekt, voorko. ■«? ft, voorbeeld, gezind het uiterfle te lgen] ■het hi} enz. Dit maakt men voor de Kinderen verftaanbaar, door de omfehrijving; daar hij g m enz, zo liet hij enz. Kan men nn zuL i«

de

Sluiten