is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe bijdragen tot het menschelijk geluk.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Over de Pl[gten

ken, of eenige andere middelen te Willen uitdrijven of bevorderen.

Ingevalle iemand door eene onmagt of flaauwte worde overvallen, en vo ral wanneer zich hyfterieke toevallen vertoonen, brenge men denzelven, als 't doenlijk is, terftond in de open lucht, in eene zaal of ruim vertrek. Men gedooge ook niet, dat 'zich veele petfoqtien rondsom den lijder fchaaren en daar door de lucht verhitten en bederven, waar door dezelve voor den reeds benaauwden lijder nog flegter om in te ademen gemaakt wordt, dat zeifs den dood veróorzaaken kan. Men Iegge vervolgens den lijder zacht op een bed met het hoofd eenigzins hoog en maake alles los , bijzonder om den hals en borst. Hierop befprenge men hem met koud water en houde hem of haar, dingen, die fterk r.tiken, onder den neus, bij voorbeeld doeken met azijn, gebrande vederen of gebrand leder enz. ook zorge men vooral, dat zodanige perfoohen geen naadeel lijden door, eenige kramptrekkende bewegingen. Vooral hoede men zich; om, zo als men veeliil gewoon is, hun de vingers of duimen, die zij in de hand geboogen hebben, los te breeken, dewijl daar door zeer ligtelijk de vezelen kunnen uit elkander gerukt worden, en nadien dit inbuigen der vingers of duimen eene ueldaadige pooging der natuur is, tegen de kramptrekkende bewegingen , die men niet moet tegengaan.

Ingevalle iemand fterk uit den neus bloedt, benaadeelt men hem meer door te veel te doen, dan

door