is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe bijdragen tot het menschelijk geluk.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

194

Over. de Pligten

natuurlijke koleur behoudt. Ook heeft het neus» blueden in alle deze gevallen veel betere uitwerking , dan dezelfde hoeveelheid bloed , wanneet dezelve uit den ader gelasten wordt, terwijl de hoeveelheid zonder gevaar veel grooter mag vveezen dan bij eene aderlaating.

Wanneer men uit den neus bloedt , moet men regtöp zitten , zonder diep voorover te buigen, en zich Pil en koel houden; ook dient men alles los te maaken, cn niet in eenen doek, maar in eene kom te bloeden, om dat men anders dc hoeveelheid des bloeds minder bepaalen kan en zich dus zeer ongerust maakt.

Indien echter de koorts en hitte bij eenen zieken gering, de lijder zelf zwak is en de boven gemelde toevallen niet plaats vinden; indien daarbij het bloedeti uit den neus te dikwerf komt en te lang aanhoudt, zo dat de ledemaaten koud worden, de lippen verbleekcn en 'er flamwten op volgen, dan moet men hetzelve oogenbliklijk ilillen. De oppasfer laate den lijder als dan azijn rieken, hij Iegge daar mede bevocht: dc linnen lappen koud op deszelfs voorhoofd, aan den flaap en in den nek , als mede tusfchen de voeten aan het lighaam; fomtijds is 'er ook eene prikkelende klyfteer noodig.

En dewijl de zieken door het langduurig liggen zeer ligt den rug door lisgen kunnen, moeten zij, die met hun omgaan^ vlijtig op dat deel en op de lendenen letten en dat doorliggen zoeken te verhoeden. De zieken moeten daarom niet op veder-