is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe bijdragen tot het menschelijk geluk.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wijn BélOvergrootvader.

223

alles wel te fl.iageu, is het nodig , dat ook de middelen zeiven, waardoor men zijne negotie uitbreidt, een tak van handel zijn. Dus is de aangenaamfte man, die het best weet te fpreken, of ook te prevelen , of te fchreeuwen, verzekerd van het allermeeste debiet , eu 'er is geen voortreflijker en waarachtiger fpreekwoord in de algemeene negotie, dan: de eene hand wascht de andere: en, ah de eene hand de andere wascht, dan zijnze beide fchoon. Zoo doende is voedfel en dekfel, adel en wapenfehild, troon en herderdaf , begunftigers en befchermers , aanzien en eer, ambt en een ftil leven, roem en verdiende, vriendfchap en trouw, liefdeen deugd — uir de hand te koop , tot zeer modieke prjfen te huur;'zelfs de kooperkan, bij eene prompte betaaling, een zeer goed rabat krijgen, of heefc, tegen eenen zeer maatigen interest , verfcheiJen maanden crediet" „ De wereld is, dan , eene algemeene marktplaats: haare bewooners zijn koopers en verkoopers in het groot, en in het klein. Dat alle kooplieden even eerlijk zijn zouden , is niet te vermoeden. Tusichen zijn en fchijn is een hemelsbreed verfchil. De minde waar wordt volgends het monder geleverd. Door den tijd wordt zij wel eens wat flegter, zeer zelden beter. Tot het monder, ook, wordt nooit het fiegtde gekozen. Nu en dan klaagt de kooper over de leverantie. Wie kan 'er altijd even zeer voor indaan ? De verkooper doet zich redelijk voor: men treft een accoord, en weldra wordt waar en monder volmaakt overeenflemmend met elkander. ■

Maar, huc nu m.t den onnozclen', die de prijs 4 eau-