Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ovfr den Leeslust'.

123

Gij, Letterlievender!, wier edelmoedig poogen Het rijk der wijsheid Itaaft met geld en kunstvermoogen, Die, door uw kunde en vlijt, zo menig boekerij Gefticht hebt aan den boord van 't handeldrijvend Y! Hoe edel is de keus waar naar men TJ ziet flreeven in 't leeren ligt uw heil en leezen is uw leven. Gij vindt, voor al tiw vlijt, ook daar uw edelst loon; De wijze kiest een boek, de dwaaze kieze een kroon.* Welaan Lecslievenden, ontfluit met vlijt uw boeken, Om wijsheids dierbren fchat in hunnen fchoot te zoeker! 5 Op aard toch wordt de ziel tot hooger ftaat bereids J 't Leergierig leven is de fchool der eeuwigheid*

KM

xxV.

Sluiten