Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4 NALEZING van STUKKEN

II.

Brieven van P. C. Hooft Er. 490. U. 373

MISSIVE aan Jacob Wytz, Majoor Generaal, ende Preüdsnt van den Krygsraadt der Vereenigde Nederlanden, Gouverneur der Stad Amftcrdam, enz.

Wel Edele, ge ft renge , hoogwyze, zeer. voorzienige Heeren !

Onder de Geappoin&eerden op den huize te Muiden, is een genaamt George Chalmer, oud omtrent 44 jaaren, gebooren in Vrankryk van eenen Schotfche Vader ende opgevoedt in Schotland. Dezelve, naa ver. fcheiden bewys van eenen onruftigen en querelleufen geest, ende naa 't desbaucheren van een' fraay een voor henen eerlyk geachte Vrouw van eenen Matthys; Verhelsr, meede geappoinéteert, heeft zich vervorderdt, overmits zy,metberouwhaarderfaute weigerde daar in te continueeren, haar te dreigen met een bloot mes, ende zulx te quetfen, dat zy gevaar loopt van te verliefen 't gebruik haarder flinkerhandt , en telfens 't middel om de kost voortaan te winnen, gelyk zy plag, met fpelwerken.

Als nu op 'troepen van haar enhaarenMan, die zeer oudt en onvermogende, de gebuiren t'hunner hulpe kwaamen, en den voorzeiden George met ftokflagen van daar dreven, is

Sluiten