is toegevoegd aan uw favorieten.

Nalezing van stukken tot de militaire jurisdictie betrekkelyk.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

io8 NALEZING van STUKKEN

voorf. pofterieure Refolutien van H. H. M, komt te blyken van wat gedagten H. H. M. omtrent de Jurisditie van de Krygsraden in pofterieure voorvallende faken geweest zyn.

Waer mede fo vertrouwd word, geallegeerd zynde, het geene ter materie diend, om aan te tonen, dat door Schepenen van Breda wel en te regt is verleend het opgem. decreet van indaginge, fo fpreekt het nu wyders van felve, dat het eene wenfchelyke fake voor de Juftitie fal wefen, fo wanneer II. II. M. by defe occaue nader fouden gelieven te verftaan, hoe verre de j udicatuyre en indaginge van Militaire Perfonen in de Steden, resforterende onder de Jurisdictie van defen Ed. Rade, aan de refpeclive Krygsraden of aan denpoliticquen of civilen Regter is competeerende, niet alleen, om dat als fodanige zaken quaeftieus worden , de Juftitie daar door in haar loop belemmerd word, ende misdadigers niet naar behoren konnen vervolgt worden ; nemaar mede om datdeKrygsraden figonderhetresfort van defen Ed Rade in Braband, onaangefien de boven geallegeerde redenen en Refolutien, van tyd tot tyd in allerly zaken hebben getragt eene Jurisdictie aan te matigen, die fig meerder extendeerde, als aan haar uitgegeven was, in lo verre felfs, dat by Refolutie van H. H. M. van dato den 21 Jan 1704. gedeclareert, goedgevonden en verftaan is: dat nademaal by experientie bevonden voierd, dat zelfs veele civile faken, tot as ordinaris Juftitie

fpec-