Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tot de MILIT. JURISD. &c. sjo

is gefchied en hy daar meade geen oogmerk gehad heeft, ons in onze authoriteit en rechtsgebied te ladderen en te vilipenderen insgelyks excuis kome te verzoeken, en. aldus aen ons mede te geven die naedere fatisfactie, welke Uwe Hoogheid {belast heeft dat aen ons, dezelve requirerende,zal gegeven worden en die wy, naer maethe, aat niet zoo zeer de Coopmansbode, maer wy daer door op eene eclatante wyze zyn gemeptifeertgeworden, onzes bedunkens, dan ook niet wel minder, ofte niodycquer, hebben bepaelen kunnen.

Terwyl wy ons niet kunnen onthouden , van by!deze gelegenheid te moeten obtefteren, en Uwe Hoogheid te vezekeren, dat wy daer omtrent, en in het generael omtrent diergelyke zaeken, alle faciliteit en toegevenheid, voor zoo verre maer eenigermaeten van ons zal knnnen gevergd worden, zullen tonen, en voor het overige dievoorzieninge doen, dat,zoo veel mogelyk alle oorzaeken tot aigreur en disfenfie tusfen ons en den Militairen Ktygsraad benoomen worden, waar van wy ook meer, als eens, preuves gegeven hebben, en de Heer Geral Majoor en Commandeur Lintelo, zig van zynentwegen altoos ook, nae behoren, en tot ons genoegen , conform Uwe Hoogheids hoge recommandatie ten onzen reguarde heeft geacquiteert gehad.

Waar mede.

Boor-

Sluiten