Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

S40 NALEZING vam STUKKEN Doorluchtige Hooggeboren Furtt en Heer!

Wy God Almachtig bidden dat HyUwe Hoogheid houde in zyne Heilige protectie.

Gefchreven te Zutphen den 24" van Maert des Jaers 1700 vier en zeftig.

Uwe Doorluchtige Hoogheids Dienstwillige goede Vrienden.

Burgemeefteren, Schepenen endeRaedder Stad Zutphen.

Onder jlond.

Ter Ordonnantie van dezelve

Was getékend

HERM. SCHOMAKER.

LXXXVH.

Sluiten