Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BYLAAGEN. 91

Actum binnen Leeuwarden den XXVIII. July

1582.

(Ondergeteeckent)

SCIPIO VAN MECKEMA. S1BET SCHELTUMA &c.

(onder ftondt gefchreven.)

Nae gedane Collatie jegens den Principalen van defen, zynde getekent als voren, is daer mede bevonden t'accordeeren. By my.

(geteeckent.)

E. ISBRANDI.

(noch ftondt ondergefchreven.)

Gecollationeert mit gelycke Copie, ende bevonden daer mede den 22. Augufti 1582. te Concorderen. By my,

(was geteeckent.)

L. DE VEEN.

Naar de Authentique Copie, in het 5. Leeuwarder Placaat Boek No. 31.

XXXIV

Sluiten