Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

94 BYLAAGEN,

comen worde; ende foo jemant defen te weder befwaert, oder befchadicht mochte worden, fullen welgemelte Gedeputierden de befchadichten na genomener information tot goeder discretien fonder eenige entgeltenilfe allen fchaden reftitueren laten ; funften fal het defen Furftendom ende Graeffchap aen oere contribution te goede comen, oder van de Generaliteit erftadet, ofte van de penningen desfelven competerende ontfangen ende reftitueert worden , ende fal fulcke bevorderinge infonderheit den Gedeputeerden belast zyn. Daer beneffens allen Crychslieden hier in Garnifoen liggende, oft comende oeren Artikelsbrief fcherp ende onverbrekelyc te doen onderhouden.

(Poft malta alia.)

Aldus op eenen gemeinen Lantdach binnen Arnhem den 28. Martii Ao. 83. beraemt ende gefloten.

(Onderftond)

Gecopieert uyt 27. 28. 29. 30. 31. 32. en 35. bladt des Boecx der Stadt Arnhem, geteickent No. 13.

Naar de Copie, te vinden in het MS. Tomus van Landzaaken de annis 1582.—1585. Fol. 69. 70. by een verzamelt en gefchreven door Wylen den Prelident des Hofs van Gelderland van der

hell.

Sluiten