Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BYLAAGEN. 95

XXXV.

Exract uyt de Refolutien, by den Gedeputierden der Geünieerde Provinciën aan de Oostfyde der Maas genomen.

Binnen Utrecht.

Den 21. Aprilis Anna 1583. Stylo novo.

Pmftntibus Op 't verfchryven van die van de LantMunfter. raet aan ^ Oostzyde der Mafe in dato

d'Heer van den 29' Martii ]estleden uvt Campen geNoord- daen, zyn alhier binnen Utrecht erfchewyck. nen, ende op huiden by den anderen •Brasfer. verfamelt, ende gecompareert de GedeÏÏB ^er putierde van Zutphen, Hollandt, Utrecht, Cant? Vrieslandt ende Overysfel, in margine Dnven- van defen aengeteickent. vorde. Ende alfo de Gecommittierde van den Zuylen. Furftendom van Gelre, van Zeelant, Moers- ende de Vriefche Omlanden noch niet berge. eR waren gecompariert, is by den Heeren Foeyt, Gecommittierden goetgevonden die van Druenen. den Landtraat te doen verfoecken , dat Franci-eraa ^ *n düigentie den Heeren Stadholder, WerrndöT' Ganceler ende Raeden des Furftendoms Dorre. ' Gelre ende Graeffchaps Zutphen van de aencompst der Heeren Gecommitteerden

willen

Sluiten