Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BYLAAGEN. 97

Wermelo. muteerde het Crychsvolc mogen tegenïlorr5*, fenden, om die ter minfter quetfwge deur v^rrmius. de Pt°vincien te conduiferen; in allen geval fal denfelven Crychsvolc een Commilfaris worden geadjungeert, om die volgens de Patente, daer men de namen der Dorperen, daer het Chrychsvolc fal vernachten, fal exprimeren, te conduiferen: Ende wordt alle 't Crychsvolc belaft hen onweigerlyk volgens de Patent te reguleren; ten wekken einde hier van een Artikel in den Artikelsbrief fal worden geftelt.

(Op het einde van deeze Refolutien, welke eindigen op den 12. Maji Ao. 1583. des nanoens^ onderftond)

Aldus gecopieert uit het 75. tot het 126. bladt incluys des Boecx der Landlaken der Stadt Atnhem van den jaare 1583, geteikent D.

Naar de Copie, te vinden in het MS. Tomus van Landfaken de Annis 1582. —1585., by een verzamelt, en gefchreven door Wylen den Prefident des Hofs van Gelderland van deb. hell, Folio 79. en 90.

Sluiten